สอบใบขับขี่พักก่อน! ขนส่ง งดอบรม-สอบใบขับขี่ทุกประเทศ เลี่ยงสถานการณ์โควิด-19

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 27 มี.ค 2563
แชร์ 0

นาทีนี้ต้องยึดหลัก “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อย่างเคร่งครัด เพราะแม้แต่กรมการขนส่งทางบก ก็ประกาศงดอบรมและสอบใบขับขี่รายใหม่ทุกประเภท ตั้งแต่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักหน่วงขึ้นภายในประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวง โดยปรับการให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม, นนทบุรี และปทุมธานี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ตามนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ดังนี้

​อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

นโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ต้านภัยโควิด-19

1. สั่งงดการอบรมและสอบใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ รายใหม่ทุกชนิด ทั้งที่สำนักงานขนส่ง และที่โรงเรียนสอนขับรถ ซึ่งในด้านการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ทุกชนิด ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทน ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน และยังช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 อยู่สอบใบขับขี่ที่บ้านได้อย่างสบายใจ โดยจะแบ่งการอบรมในแต่ละประเภท ดังนี้
- อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถรถส่วนบุคคล เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
- อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

​สั่งงดการอบรมและสอบใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ รายใหม่ทุกชนิด
สั่งงดการอบรมและสอบใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ รายใหม่ทุกชนิด

ทั้งนี้ สามารถยื่นผลการอบรมเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และออกใบอนุญาตขับรถ ได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม เฉพาะผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน เท่านั้น

ต้องดูวิดีโอจนจบเท่านั้น หากปิดก่อน ต้องเปิดใหม่ 

อย่างไรก็ตาม การอบรมแบบ e-Learning นั้นจะมีมาตรการเสมือนการเดินทางไปอบรมที่กรมขนส่งจริง เพราะหากรับชมคลิปในเว็บไซต์ไม่จบแล้วทำการปิดก่อน หรือด้วยเหตุสุดวิสัยใดๆ ก็ตาม จะต้องกลับไปเริ่มต้นดูคลิปใหม่ตั้งแต่ต้น ถือเป็นมาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาด เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการขาดตกบกพร่องในการรับฟังข้อมูลให้ครบถ้วน

2. งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ตามหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน และศูนย์บริการร่วม

​สำหรับการบริการประเภทอื่น ๆ กรมการขนส่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
สำหรับการบริการประเภทอื่น ๆ กรมการขนส่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ 

สำหรับการบริการประเภทอื่น ๆ กรมการขนส่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่จะมีการตั้งจุดคัดกรองภายนอกอาคารตรวจไข้ภายนอกอาคาร หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เข้าไปในอาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

อบรมผ่าน E-Learning
อบรมผ่าน E-Learning

นอกจากนี้ ยังดำเนินมาตรการ Social Distancing โดยจำกัดจำนวนผู้ติดต่อราชการภายในอาคาร ซึ่งจะมีการจัดที่นั่งรอ ห่างกันระหว่างบุคคลเป็นระยะ 1 เมตร เป็นอย่างน้อย
นอกจากนี้ กรมการขนส่งยังได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยระหว่างการติดต่อธุระต่างๆ ด้านการสอบใบขับขี่และอื่นๆ  รวมไปถึงการรับฟัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

งดชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้า
งดชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้า

​หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด ใช้บริการระบบออนไลน์แทน
หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด ใช้บริการระบบออนไลน์แทน

อยู่บ้านแล้ว เมื่อรู้สึกไข้ขึ้น ก็อย่าลืมไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาด้วยนะ
อยู่บ้านแล้ว เมื่อรู้สึกไข้ขึ้น ก็อย่าลืมไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาด้วยนะ

​มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส ณ สำนักงานขนส่งจ.เชียงใหม่
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส ณ สำนักงานขนส่งจ.เชียงใหม่

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว

เป็นอีกหน่วยงานราชการที่มีมาตรการป้องกันสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้จะไปใช้บริการ อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่จะไปสอบใบขับขี่ในช่วงนี้ ก็ถือเสียว่ามีเวลาให้ฝึกขับรถเพิ่มอีกประมาณ 1 เดือน ท่าไหนที่ยังฝึกขับไม่คล่องก็ฝึกให้เก่งกว่าเดิมในช่วงนี้ซะ เมื่อเปิดให้ไปสอบอีกครั้งจะได้พกความมั่นใจไปเต็มเปี่ยม สอบได้เป๊ะ ปังทุกท่า ลืมเรื่องมาสอบซ้ำไปได้เลย

อ่านเพิ่มเติม:

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News