สตช. ประกาศกำหนดค่าปรับจราจรใหม่ 155 ข้อ จ่ายสูงสุด 1 พันบาท

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 27 ส.ค 2563
แชร์ 0

ค่าปรับจราจรใหม่เริ่มใช้ 26 สิงหาคม 2563 รถควันดำ แท็กซี่พาอ้อม ปล่อยผู้โดยสารกลางทาง โดยสารมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก ถ้าโดนจับต้องจ่ายหนักสูงสุด 1,000 บาท

ค่าปรับจราจร 2563
ค่าปรับจราจรหากผู้ขับขี่ทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 ปรับ 200-1,000 บาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ประกาศค่าปรับจราจรหากผู้ขับขี่ทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งลงนามโดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป รวม 155 ข้อ ปรับระหว่าง 200-1,000 บาท รถควันคำ, แท็กซี่พาอ้อม, แท็กซี่ปล่อยลงกลางทาง จัดหนักปรับ 1,000 บาท ส่วนผู้โดยสารมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวก ปรับ 800 บาท

ค่าปรับจราจรใหม่เริ่มแล้ว

ค่าปรับจราจร 2563

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ สตช. จะใช้ค่าปรับจราจรใหม่สำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่ รวม 155 ข้อ โดยอัตราค่าปรับจะอยู่ระหว่าง 200-1,000 บาท

ความผิดไหนบ้างปรับสูงสุด 1,000 บาท

ค่าปรับจราจร 2563
ควันหางกระรอก พ่นหมึก อย่าให้เจอโดนแน่ !!!

  • นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี หรือเสียง เกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 1,000 บาท
  • คนขับรถแท็กซี่ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ตกลง ตามเส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร หรือไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ตกลไว้ ปรับ 1,000 บาท
  • คนขับรถแท็กซี่ทิ้งผู้โดยสารกลางทาง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ปรับ 1,000 บาท
  • ขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด โดยไม่มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิง รวมถึงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย ปรับ 1,000 บาท
  • ขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด โดยลักษณะและการติดป้ายไม่แสดงถึงวัตถุที่ บรรทุกและเครื่องดับเพลิง ตลอดจนเงื่อนไขในการป้องกันอันตรายไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ปรับ 1,000 บาท

ค่าปรับจราจร 2563
แท็กซี่พาอ้อม ส่งไม่ถึงที่ ปล่องลงกลางทางก็โดนเต็มอัตรา

ค่าปรับจราจร 2563
รถขนวัตถุอันตรายต้องมีป้ายแสดงตามกฎกระทรวง
 

นอกจากนี้การขี่รถจักรยานยนต์ขณะที่ผู้โดยสารไม่ได้สวมหมวกกันน็อก หากโดนจับต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 800 บาท ส่วนผู้คนขับแท็กซี่หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ขณะขับรถ รบกวนผู้โดยสาร บีบแตรเร่งรถอื่น ขับรถเป็นอันตราย รับผู้โดยสารในที่ห้ามหยุดรับ พูดจาหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ โดนปรับ 500 บาท เป็นต้น

ค่าปรับจราจร 2563
ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกกันน็อก จับปรับ 800 บาท

ดูประกาศ การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่าน สะดวกสุด ต่อภาษีรถยนต์ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได้แล้วนะ
ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตาม รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตาม ราคารถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่

ATS