ยอดขายรถประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาเกือบหมื่นคัน

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 24 ก.ย 2563
แชร์ 0

โตโยต้า รายงานยอดขายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 68,883 คัน ลดลง 12.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 21,300 คัน ลดลง 430.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 47,583 คัน ลดลง 0.5%

ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2563 มียอดขายรถยนต์รวมทั้งหมด 68,883 คัน ซึ่งลดลงจากในเดือนเดียวกันเมื่อปี 2562 ร้อยละ 12.1% โดยแบ่งประเภทรถได้ดังนี้

 • รถยนต์นั่ง 21,300 คัน ลดลง ร้อยละ 30.3%
 • รถเพื่อการพาณิชย์ 47,583 คัน ลดลง ร้อยละ 0.5%
 • รถกระบะขนาด 1 ตัน 37,035 คัน ลดลง ร้อยละ 3.1%

ซึ่งยอดขายรถยนต์ในเดือนสิงหาคมนั้นมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากเดือน กรกฎาคม 2563 ถึง 9,548 คัน ก็ตาม แต่ยอดขายนั้นยังน้อยกว่ายอดขายในปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 เป็นเหตุให้ยอดขายรถยังไม่ถึงเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามยอดขายที่สูงขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมายังบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่ปรับตัวได้ดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ส่งผลเชิงบวกให้แก่ตลาดรถยนต์ในประเทศไทย

สำหรับยอดขายรถยนต์สะสม 8 เดือน นั้นมียอดขายเพียงแค่ 448,000 คัน ลดลงร้อยละ 32.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตที่ลดลงร้อยละ 40.7% และ ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติมโตลดลง 28.1% ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 ทางภาครัฐฯ มีมาตรการช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ กลับมาดำเนินการได้ ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีมากขึ้น และในเดือนเดียวกัน ยังมีการส่งเสริมการขายให้แก่ค่ายรถต่าง ๆ ในงาน Big Motor Sale 2020 ซึ่งคาดว่าในเดือนต่อ ๆ ทิศทางของยอดขายรถยนต์นั้นจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2563

ยอดขายรถยนต์รวม เดือนสิงหาคม

1.  ยอดขายรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 68,883 คัน ลดลง 12.1% 

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 21,599 คัน ลดลง 31.9% ส่วนแบ่งตลาด 31.4%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 16,557 คัน เพิ่มขึ้น 11.9% ส่วนแบ่งตลาด 24.0%
 • อันดับที่ 3 ฮอนด้า 8,610 คัน ลดลง 45.3% ส่วนแบ่งตลาด  12.5%

ยอดขายรถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม

2.ยอดขายรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 21,300 คัน ลดลง 30.3%

 • อันดับที่ 1 ฮอนด้า 7,099 คัน ลดลง 39.6% ส่วนแบ่งตลาด 33.3%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 5,278 คัน ลดลง 43.5% ส่วนแบ่งตลาด 24.8%
 • อันดับที่ 3 นิสสัน 2,332 คัน ลดลง 19.4% ส่วนแบ่งตลาด 10.9%

ยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ เดือนสิงหาคม

3.ยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 47,583 คัน ลดลง 0.5%   

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 16,557 คัน เพิ่มขึ้น 11.9% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 16,321 คัน ลดลง 25.7% ส่วนแบ่งตลาด 34.3%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,189 คัน ลดลง 21.7% ส่วนแบ่งตลาด 6.7%

 ยอดขายรถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม

4.ยอดขายรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 37,035 คัน ลดลง 3.1%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 15,280 คัน เพิ่มขึ้น 15.1% ส่วนแบ่งตลาด 41.3%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 13,565 คัน ลดลง 30.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.6%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,189  คัน ลดลง 21.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.6%

ยอดขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) เดือนสิงหาคม

4.1.ยอดขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,752 คัน

 • โตโยต้า 1,750 คัน
 • มิตซูบิชิ 934 คัน 
 • ฟอร์ด 533 คัน
 • อีซูซุ 422 คัน
 • นิสสัน 106 คัน
 • เชฟโรเลต 7 คัน

ยอดขายรถกระบะ Pure Pick up เดือนสิงหาคม

5.ยอดขายรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 33,283 คัน เพิ่มขึ้น 0.1%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 14,858 คัน เพิ่มขึ้น 17.7% ส่วนแบ่งตลาด 46.4%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 11,815 คัน ลดลง 25.7% ส่วนแบ่งตลาด 35.5%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,255  คัน ลดลง 28.1% ส่วนแบ่งตลาด 6.8%

อ่าน ยอดขายถยนต์ครึ่งปีแรก 2563 ได้ 3.2 แสนคัน ปรับเป้าใหม่จบปีตลาดรวมอยู่ที่ 660,000 คัน

ลองค้นหา รถมือสอง ที่ถูกใจมีให้เลือกกว่าหมื่นคัน