ฟอร์ด หาแรงบันดาลใจ เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ ชนะเลิศให้ทุน 100,000 บาท

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 10 ก.พ 2564
แชร์ 0

โครงการ ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business) บอกเล่าเรื่องราวการทำการเกษตรของตนเอง โดยมีรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นรถที่ใช้งานกับธุกิจ ชิงทุน 100,000 บาท

Ford Moves Her Business

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมมือกับกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเปิดรับสมัครการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในโครงการ ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

โครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)

เป็นโครงการที่ฟอร์ดร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรหญิงอายุไม่เกิน 45 ปี ที่เป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ หรือเกษตรกรทั่วไป ที่ขึ้นทะบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม : Ford Ranger 2021 ปรับปรุงใหม่ ปรับรุ่นย่อยและการตกแต่ง ราคาเริ่ม 5.28 แสนบาท

สามารถส่งวิดีโอ บอกเล่าเรื่องราวการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรถกระบะ Ford Ranger เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

รางวัลเงินทุนสนับสนุนนำไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับ Ford Ranger 20 ใหม่นาน 3 เดือนสำหรับผู้ชนะกิจกรรม 

Ford Moves Her Business

ขยายเวลาส่งคลิปเข้าประกวดถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 

"ฟอร์ดได้เสียงตอบรับจากเกษตรที่สนใจโครงการสอบถามข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก แต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพของเกษตร หลายคนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ต้องหยุดพักกิจการชั่วคราว ทำให้ยังไม่สามารถถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อนำส่งเข้ามาประกวดได้

ฟอร์ดจึงขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครการส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมการประกวดออกไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 น่าจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และคาดว่าเราน่าจะได้ผลงานคลิปวิดีโอจากเกษตรกรจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมในโครงการอย่างแน่นอน" นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจโครงการ

ส่งวิดีโอในหัวข้อ “เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” โดยบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับชี้แจงว่ารถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ จะสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจของตนให้ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไร

วิดีโอความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตามช่องทางการประกาศรับสมัครต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

โดยการคัดเลือกแบ่งเป็น 3 รอบ

  • เขตละ 5 คน รวม 30 คน
  • ระดับประเทศ คัดเลือกตัวแทนเขตละ 2 คน รวม 12 คน ผ่านการสัมภาษณ์
  • รอบตัดสิน ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป และนำเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ

Ford Ranger 2021 ราคา

ทุนสนับสนุนการทำธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวัลออกเป็น 12 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมโอกาสในการถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองผ่านวิดีโอ และต้อนรับสื่อมวลชนที่จะไปเยี่ยมชมการทำธุรกิจการเกษตรในกิจกรรมทดสอบขับรถ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ
  2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท
  3. รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าชมการถ่ายทอดกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพัฒนาธุรกิจในรอบตัดสินจัดร่วมกับบริษัท กูเกิล ประเทศไทย ในโครงการทางการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/fordthailand

ตรวจเช็ก ราคารถยนต์มือสอง หาที่ถูกใจได้ง่าย มีให้เลือกเพียบ

ningkung
แท็ก Ford