ต้องรู้ แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระ ขนเยอะชิ้นใหญ่ต้องจ่ายเพิ่ม...แต่ไม่ใช่ทุกกรณี

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 18 พ.ย 2563
แชร์ 0

ขึ้นแท็กซี่มีสัมภาระเยอะต้องจ่ายเพิ่ม เริ่ม 17 พฤศจิกายน 2563 หลังกระทรวงคมนาคมประกาศให้ “แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระ” ได้ แต่...มีเงื่อนไขที่ผู้โดยสารต้องรู้

แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระ

เริ่มแล้ว แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระเพิ่มได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราชิ้นละ 20-100 บาท แต่เก็บได้เฉพาะกรณีนั่งจากสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ มายังปลายทาง หรือจากต้นทางไปยังสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม : ฟรีค่าทางด่วน รับหยุดยาวนี้ 18-23 พ.ย. และ 9-14 ธ.ค 63

ขนเยอะ ชิ้นใหญ่ ต้องจ่ายเพิ่ม 20-100 บาท/ชิ้น

แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระ

ตามประกาศกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป อนุญาตให้รถแท็กซี่ (Taxi-Meter) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ สามารถเรียกเก็บค่าสัมภาระ (ค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ) เพิ่มได้ ตามเงื่อนไข ดังนี้

  • ขนาดของ “สัมภาระ” หรือ “กระเป๋า” ที่มีขนาดเกิน 26 นิ้ว (ไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งก็ตาม ยกเว้นแนวทะแยง) สามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มได้ “ไม่เกิน 20 บาท/ชิ้น”
  • กรณีเป็น “สัมภาระ หรือ “กระเป๋า” ขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว แต่มีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น สามารถเรียกเก็บค่าบริการชิ้นที่ 3 เพิ่มได้ “ไม่เกิน 20 บาท/ชิ้น” แต่...จะต้องไม่นับรวมกับสัมภาระในข้อแรก (ถ้ามี) ซึ่งถูกคิดเงินไปแล้ว
  • หากเป็นอุปกรณ์จำพวก ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินด์เซิร์ฟ หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้ว ขึ้นไป เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มได้ “ไม่เกิน 100 บาท/ชิ้น”
  • สำหรับสัมภาระเป็นสินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทั้งที่มีการ “บรรจุกล่อง” และ “ไม่ได้บรรจุกล่อง” แต่มีการมัดหรือหีบห่อรวมกันไว้ หากขนาดตั้งแต่ 50 นิ้ว ขึ้นไป ก็สามารถเก็บค่าบริการเพิ่มได้ ไม่เกิน 100 บาท/มัดหรือหีบห่อ

แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระ

การวัดขนาดสัมภาระหรือกระเป๋าที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระ
วัดจากด้านใดด้านหนึ่ง กว้าง ยาว หรือ สูง ก็ได้ แต่ไม่ใช่แนวทะแยงและไม่รวมล้อ

การวัดขนาดสัมภาระหรือกระเป๋า “ห้ามวัดล้อหรือส่วนช่วยในการเคลื่อนที่” รวมเข้าไปด้วย

แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระ

อันนี้สำคัญมาก แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระ ได้เฉพาะกรณีนี้เท่านั้น

แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระ

แท็กซี่จะเรียกเก็บค่าสัมภาระเพิ่มได้เฉพาะกรณีการจ้าง จาก “สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ ไปยัง ปลายทาง” หรือ “จากต้นทาง ไปยัง สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ” เท่านั้น โดยผู้แท็กซี่จะต้อง “แจ้งอัตราค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า” ก่อนทุกครั้งด้วย

แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระ

นั่นหมายความว่า ประกาศกระทรวงคมนาคม ที่อนุญาตให้ “แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระ” เพิ่มได้ จะต้องเป็นรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และเป็นการว่าจ้างจากสนามบินไปยังปลายทาง หรือจากต้นทางไปยังสนามบิน เท่านั้น หากนอกเหนือไปจากนี้ แท็กซี่ไม่มีสิทธิ์เก็บค่าสัมภาระเพิ่ม

ลองค้นหา รถมือสอง ที่ถูกใจมีให้เลือกกว่าหมื่นคัน

ATS