ด่วน !!! เริ่มตั้งเเต่วันนี้ กทม. ประกาศเก็บค่าจอดรถบนถนน 66 สายทั่วกรุง

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 27 ก.ย 2561
แชร์ 1

26 กันยายน 2561- เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง กำหนดที่จอดยานยนต์และอัตรา ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ โดยกำหนดที่จอดยานยนต์ในช่วงนอกเวลาห้ามจอดรถในถนนสายต่างๆ รวม 66 สาย

โดยรายละเอียดในประกาศ ระบุว่าถนน 66 สายที่จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ มีดังนี้

กรุงเทพมหานครประกาศเรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์ 66 สาย

กรุงเทพมหานครประกาศเรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์ 66 สาย

กรุงเทพมหานครประกาศเรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์ 66 สาย

1.ถนนทรงสวัสดิ์ ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนเยาวราช 2.ถนนพาดสาย ตั้งแต่แยกถนนเยาวพานิช ถึงแยกถนนทรงสวัสดิ์ 3. ถนนเยาวพานิช ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนพาดสาย 4.ถนนทรงวาด ตั้งแต่แยกถนนราชวงศ์ ถึงแยกถนนเจริญกรุง  5.ถนนมหาจักร ตั้งแต่แยกถนนหลวง ถึงแยกถนนเจริญกรุง 

6. ถนนสันติภาพ ตั้งแต่แยกถนนพลับพลาไชย ถึงแยกถนนกรุงเกษม7.ถนนไมตรีจิตต์ ตั้งแต่ห้าแยกพลับพลาไชย ถึงแยกสะพานเจริญสวัสดิ์ 8.ถนนมิตตพันธ์ ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนกรุงเกษม 9.ถนนรอบวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม ฝั่งรอบนอกวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม 10. ถนนลำภุญไชย ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ ๔ ถึงแยกถนนเยาวราช 

11.ซอยธนาคารกรุงเทพอุทิศ ตั้งแต่แยกถนนเสือป่า ถึงแยกถนนพลับพลาไชย 12.ถนนยมราชสุขุม ตั้งแต่แยกถนนวรจักร ถึงแยกถนนพลับพลาไชย  13.ถนนหลวง ตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม 14.ถนนสาลีรัฐวิภาค ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนสุทธิสารวินิจฉัย 15.ถนนประดิพัทธ์ ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนพระรามที่ 6 

16.ถนนรองเมือง ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนพระรามที่ 1 17.ซอยรองเมือง 1 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5 18. ซอยรองเมือง 2 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5  19.ซอยรองเมือง 3 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 4 

>>>> ดูเพิ่มเติม ค่าจอดรถ central world

กรุงเทพมหานครประกาศเรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์ 66 สาย

กรุงเทพมหานครประกาศเรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์ 66 สาย

ดูเพิ่มเติม
>> 
จอดรถไว้แล้วโดนชน! จะเคลมประกันต้องทำอย่างไร?
>> จอดรถตากแดดนานๆ มีผลเสียต่อรถ หรือไม่?

20.อยรองเมือง 4 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5 21.ซอยรองเมือง 5 ตั้งแต่แยกถนนจรัสเมือง ถึงแยกถนนพระรามที่ 1 22.ถนนจรัสเมือง ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง 23. ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง 24.ถนนมหานคร ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนสี่พระยา 25.ถนนมหรรณพ ตั้งแต่แยกถนนดินสอ ถึงแยกถนนตะนาว 

26.ถนนบริพัตร ตั้งแต่แยกถนนเยาวราช ถึงแยกถนนดำรงรักษ์   27.ถนนพาหุรัด ตั้งแต่แยกถนนบ้านหม้อ ถึงแยกถนนจักรเพชร 28.ถนนบูรพา ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนพาหุรัด 29.ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินกลาง ถึงหน้าป้อมพระสุเมรุ 

30.ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกถนนจักรพรรดิพงษ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม 31. ถนนบ้านหม้อ ตั้งแต่แยกถนนพาหุรัด ถึงแยกถนนเจริญกรุง 32.ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกถนนสามเสน 33.ถนนนครไชยศรี ตั้งแต่แยกถนนสวรรคโลก ถึงแยกถนนสามเสน 34. ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ตั้งแต่แยกถนนประชาราษฎร์ ถึงแยกถนนประชาราษฎร์สาย 1  35.ถนนท่าดินแดง ตั้งแต่แยกถนนลาดหญ้า ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

กรุงเทพมหานครประกาศเรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์ 66 สาย

กรุงเทพมหานครประกาศเรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์ 66 สาย

กรุงเทพมหานครประกาศเรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์ 66 สาย

กรุงเทพมหานครประกาศเรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์ 66 สาย

36.ถนนรอบตลาดใต้สะพานรัชดาภิเษก (ตลาดพลู) ตั้งแต่แยกถนนเทอดไท ถึงท่าน้ำคลองบางหลวง 37.ถนนรามบุตรี ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนตะนาว 38.ถนนพระอาทิตย์ ตั้งแต่ทางเข้าวัดสังเวช ถึงแยกถนนเจ้าฟ้า 39.ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินกลาง ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

40.ถนนมหาราช ตั้งแต่หน้าโรงเรียนราชินี ถึงแยกถนนหน้าพระลาน  41.ถนนเจริญรัถ ตั้งแต่แยกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงแยกถนนเจริญนคร 42.ถนนบางกอกน้อย - ตลิ่งชัน ตั้งแต่แยกถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงสะพานข้ามคลองชักพระ 43. ถนนเจ้าสาย (กะทะ) ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม 44.ถนนมังกร ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนกรุงเกษม 45.ซอยพันธ์จิตต์ ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม 

46.ซอยนานา ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนไมตรีจิตต์ 47.ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกสะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา 48.ถนนพลับพลาไชย ตั้งแต่แยกถนนบำรุงเมือง ถึงแยกถนนเจริญกรุง 49.ถนนพรานนก ตั้งแต่แยกถนนอิสรภาพ ถึงแยกถนนจรัญสนิทวงศ์ 

50.ถนนข้าวสาร ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนตะนาว  51.ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกถนนหลานหลวง 52.ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกถนนสามเสน ถึงแยกถนนหลานหลวง 53.ถนนอำนวยสงคราม ตั้งแต่แยกถนนสามเสน ถึงแยกถนนพิชัย 54.ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ตั้งแต่เชิงสะพานพิบูลย์สงคราม ถึงเชิงสะพานพระรามที่ 6 55.ถนนกรุงเทพ - นนท์ ตั้งแต่แยกถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถึงทางรถไฟ

56.ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนบำรุงเมือง 57.ถนนบุญศิริ ตั้งแต่แยกถนนตะนาว ถึงแยกถนนอัษฎางค์ 58.ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนราชินี   59.ถนนพระพิพิธ ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนราชินี 

60. ถนนสนามไชย ตั้งแต่แยกถนนมหาราช ถึงแยกถนนราชดำเนินใน 61.ซอยเศรษฐการ ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนมหาราช 62.ถนนดำรงรักษ์ ตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม 63.ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกซอยอารีย์ 5 64.ถนนอรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่แยกถนนพรานนก ถึงเชิงสะพานคลองมอญ 65.ถนนสารสิน ตั้งแต่แยกถนนวิทยุ ถึงแยกราชดำริ และ 66.เขตทางถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกถนนสารสิน ถึงบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถ เป็นไปตามประกาศ ดังนี้

  • รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท
  • รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท
  • รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท
  • รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงต่อไป 40 บาท
  • รถยนต์ขนาด 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 60 บาท
  • รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง

และนอกจากนี้ ยังได้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ทุกประเภท บริเวณเขตทางถนนราชดำริเฉพาะช่วง 4.00 น. ถึง 8.00 น. ของทุกวัน

อัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์

อัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์

อัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ (PPTV)

** คำสั่งดังกล่าวลงนามโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 27 กันยายนเป็นต้นไป. 

ดูเพิ่มเติม
>> 
หาที่จอดรถ กด และจองง่ายๆ ด้วย "Toyota Park & Go"
>> เคล็ดลับหารถในลานจอดรถ

หลังจากที่ประกาศข่าวนี้ก็ทำให้ประชาชนสงสัยว่า งั้นใครจะเป็นคนมาเก็บค่าที่จอด เเละสามารถจอดที่บริเวณไหนบ้าง จากนั้นผู้อำนวยกองรายได้สำนักคลัง กรุงเทพมหานครก็กล่าวว่า ไม่มีการเปลี่ยนเเปลงอัตราการจัดเก็บ ทุกอย่างเหมือนเดิม โดย กทพ. จัดเก้บค่าที่จอดรถ 66 สายตั้งเเต่ปี 2537 เพียงเเต่ประกาศฉบับนี้เเจ้งเปลี่ยนเเปลงการจัดเก็บค่าที่จอดในวันอาทิษย์บริเวณเขตทางถนนราชดำริเท่านั้น

ส่วนสำหรับการจัดเก็บค่าที่จอดรถถนน 66 สายของ กทม. จะมีพนักงานของ กทม. มาจัดเก็บพร้อมกับมีตั๋วที่จอดให้ ส่วนถนนที่สามารถจอดรถได้เป็นตามกฎระเบียบของจราจร เช่นถนนสายนี้อนุญาติให้จอดรถตั้งเเต่เวลา 09:00.-16:00น. ประชาชนก็สามารถจอดรถไปตามกฎระเบียบโดยจะมีพนักงานของ กทม. มาเก็บที่จอดรถ

Chobrodขอฝากความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไว้เพียงเท่านี้และ คราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไร ติดตามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะ เเละ อย่าลืมแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ของคุณให้เราด้วยโดยการให้ Comment ด้านล่างนี้ได้เลย 

ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่
ติดตามราคารถยนต์ เชิญที่นี่