เงื่อนไข

• สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วผ่าน www.chobrod.com ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. 63 – 30 เม.ย. 63 และเกิดสัญญา ภายในวันที่ 31 พ.ค. 63 ได้รับสิทธิ์

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99%

- รับ E-Voucher บัตรเติมน้ำมันฟรี มูลค่า 2,000 บาท

*ลูกค้าสามารถแบ่งเติมได้ครั้งละ 500 บาท

ลูกค้าต้องดาวน์โหลด Thanachart Connect โมบายแอป และลงทะเบียนด้วยเลขที่สัญญาเช่าซื้อในแอป ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. 63 - 10 มิ.ย. 63 (ดูวิธีการดาวน์โหลด และผูกบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อ)

ธนาคารจะเริ่มดำเนินการมอบของกำนัล ดังนี้

- ลูกค้าที่เกิดสัญญาระหว่างวันที่ 13 – 29 ก.พ. 63 สามารถรับของกำนัล วันที่ 20 มี.ค. 63

- ลูกค้าที่เกิดสัญญาระหว่างวันที่ 1 - 31 มี.ค. 63 สามารถรับของกำนัล วันที่ 20 เม.ย. 63

- ลูกค้าที่เกิดสัญญาระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 63 สามารถรับของกำนัล วันที่ 20 พ.ค. 63

- ลูกค้าที่เกิดสัญญาระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค. 63 สามารถรับของกำนัล วันที่ 22 มิ.ย. 63

โดยรับสิทธิ์ผ่านทาง Thanachart Connect โมบายแอพ และสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1770 หรือ www.facebook.com/ThanachartDrive หากกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด